VANYA MONEVA
ВАНЯ МОНЕВА
Основател и главен диригент

Ваня Монева е сред ярките имена в историята на българското хорово изкуство. Завършва с отличие ДМА „Панчо Владигеров” в класа на проф. Васил Арнаудов, със специалност „Хорово дирижиране”, което поставя началото на впечатляващия ù творчески път. Преди „Космически гласове”, Ваня Монева е главен художествен ръководител и диригент на „Мистерия на българските гласове”, Женски народен хор при БНР, Представителен смесен хор „Алеко Константинов”, Хор на софийските девойки, Представителен смесен хор „Петко Стайнов”и хорова школа - гр. Казанлък, както и редица други хорови формации в гр. София, Лом и Стара Загора. Ваня Монева е музикален продуцент в БНР.
VANYA MONEVA
Founder and chief conductor

Vanya Moneva is one of the notable names in the history of Bulgarian choral music. She graduated with first-class honours from the National Academy of Music “Pancho Vladigerov” in prof. Vasil Arnaudov’s class, with “Choir Conducting” field of studies, which marked the beginning of her impressive artistic career. Before Cosmic Voices Choir, Vanya Moneva served as music director and conductor at the Mistery of Bulgarian Voices Choir, the Women’s Traditional Music Choir of the Bulgarian National Radio, the Aleko Konstantinov Representative Mixed Choral Society, the Sofia Girls’ Choral Society, the Petko Staynov
Representative Mixed Choral Society, and the Choral School of Kazanlak, as well as at many other choral groups in Sofia, Lom, and Stara Zagora. Vanya Moneva is musical producer in Bulgarian National Radio.